Na usługi napraw i części zamienne udzielamy 3 miesiące pisemnej gwarancji.

Przy wydawaniu sprzętu po naprawie dołączamy dokument Karta Gwarancyjna zawierający informacje

osprzęcie i wykonanej naprawie.